Copyright © Cymdeithas Cymrodorion - Birmingham a'r Cylch 2017/2018
Welsh Language in Birmingham


Siarad Cymraeg yn Birmingham.


Gwersi Cymraeg


Gellir dysgu Cymraeg yng Nghanolfan Iaith y Brasshouse. Mae gwersi ar gael i bobl sy’n dechrau dysgu ac i bobl sydd am ddysgu mwy.

Cysylltwch â’r Ganolfan am fwy o fanylion.


Brasshouse Language Centre


http://www.brasshouse.ac.uk/


Siawns i siarad Cymraeg


Cyfarfodydd y Cymdeithas Cymraeg Birmingham

Merched Y Wawr

Cyfarfodydd y Capeli


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cymdeithas Cymraeg Birmingham trwy:aswilliams23464@live.co.uk


Speaking Welsh in Birmingham


Welsh Classes


The Brasshouse Language Centre offers classes in Welsh to beginners and to those who have some knowledge of Welsh and who want to improve their proficiency.


Brasshouse Language Centre


http://www.brasshouse.ac.uk/


Opportunities to speak Welsh


Birmingham Welsh Society Events

Merched Y Wawr

Chapel Meetings


For more information please contact the Birmingham Welsh Society through:aswilliams23464@live.co.uk